Poznaj szkoleniowców, którzy przeprowadzą szkolenia w ramach Akademii Rozwoju Młodego Naukowca

Piotr Zaremba

Tworzenie wniosków o dofinansowania

Przewodniczący Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Szczecińskiego w kadencji 2020-2022 oraz 2022-2024, członek Rady Uczelni Uniwersytetu Szczecińskiego, członek Uczelnianej Komisji ds. Organizacji Studenckich.

Współautor wniosków o dofinansowania m.in. z Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Podczas szkolenia uczestnicy poznają odpowiednią formę tworzenia wniosków o dofinansowania w ramach Uczelni – na co zwracać uwagę przy sporządzaniu wniosku, w jaki sposób opisać etapy realizacji działań we wniosku, jak prawidłowo tworzyć kosztorys i planować wydatki.

Paweł Michalik

Prawne aspekty funkcjonowania organizacji studenckich

Członek Zarządu Stowarzyszenia im. Arkadiusza Kraski „W nas siła”. Absolwent studiów na kierunku prawo prowadzonych na WPiA US. Rzecznik Praw Studenta Uniwersytetu Szczecińskiego. Autor szkoleń z zakresu prawa dla prywatnych podmiotów gospodarczych. 
 
Podczas szkolenia uczestnicy poznają podstawowe zagadnienia prawne związane z funkcjonowaniem organizacji studenckich i nie tylko, w tym kwestie związane z prawidłowym rozliczaniem środków finansowych pochodzących z jednostek sektora publicznego. Ćwiczenia poprowadzone zostaną przy wykorzystaniu problem-based learning. 

Ewa Staruch

Zarządzanie organizacją pracy

Przewodnicząca Samorządu Studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w latach 2019-2021, Rzecznik Praw Studenta SaS UKSW, Przewodnicząca Forum Uniwersytetów Polskich w kadencjach 2021/2022 oraz 2022/2023, Ekspert ds. studenckich Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Specjalizuje się w kontaktach międzyludzkich oraz szeroko pojętej komunikacji. W swoje szkolenia wplata wiele ćwiczeń, dzięki którym uczestnicy mają faktyczny pogląd na działanie wielu ważnych kwestii niezbędnych przy budowaniu zespołu.
 
Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się jak sprawnie zbudować podstawy dobrego zespołu. Nauczą się organizować czas pracy swój oraz swoich współpracowników, dostaną ćwiczenia do wykorzystania ze swoim zespołem, sprawdzą jaką rolę w grupie powinni pełnić oraz przeanalizują najczęstsze błędy popełniane w pracy w grupie.

Patrycja Hryń

Podstawy współpracy zewnętrznej

Aktualnie pracuję w Dziale Promocji jednej z zachodniopomorskich jednostek sektora publicznego.

Ukończyłam studia na kierunku Zarządzanie ze specjalnością zarządzanie w mediach oraz jestem przed obroną drugiej pracy magisterskiej na kierunku Management Instytucji Publicznych i PR – kreatywny PR. 

Wieloletnia działalność w samorządzie studenckim oraz innych organizacjach dała mi wielkie doświadczenie i możliwości rozwoju, które z ogromną chęcią przekazuję dalej. Jako przewodnicząca komisji samorządowej praktycznie zajmowałam się rzeczami związanymi z nawiązywaniem relacji i współpracą zewnętrzną. 

Podczas szkolenia uczestnicy poznają podstawową wiedzę na temat nawiązania prawidłowej i długotrwałej korzystnej współpracy. Dowiedzą się co powinna zawierać oferta sponsorska przedstawiana zewnętrznym jednostkom jak i na przykładach będą mogli rozwiązać kilka wartościowych casów, które dadzą im odpowiedzi, rozwiążą niektóre z wątpliwości i pomogą w prawidłowym nawiązaniu współpracy. 

Małgorzata Poszwa

Podstawy promocji działań organizacji studenckich

Przewodnicząca Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w kadencji 2020/2021, Członkini Rady Studentów Parlamentu Studentów RP w kadencji 2021/2022, Sekretarz Forum Uniwersytetów Polskich w kadencji 2022/2023, Ekspertka ds. studenckich Polskiej Komisji Akredytacyjnej. 
 
Na co dzień zajmuje się dbaniem o dobry wizerunek Uczelni i współpracą z mediami. 
 
Im bardziej wyszukane środki komunikacji, tym mniej komunikujemy. ~ Joseph Priestley
 
Social media są nieodłączną częścią naszej codzienności  – co chwilę przeglądamy Facebooka, tweetujemy, wstawiamy relacje na Instagram. Wykorzystajmy to do promowania działań naszych organizacji! 
 
Podczas warsztatów dowiecie się jak korzystać z otaczających nas kanałów komunikacji, aby prowadzić efektywną promocję. Wspólnie wypracujemy pomysły i rozwiązania, które pomogą zbudować pozytywny wizerunek w oczach studentów i partnerów zewnętrznych.